Angol és magyar nyelvű, digitális tananyagok fejlesztése a BCE kertészettudományi kar kertészmérnök és multiple degree hallgatói számára

uszt logo

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1

„Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére”

tárgyú felhívást tett közzé, melyre Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0028 azonosító számon regisztrált. 2011.05.27. napon befogadott pályázatot nyújtott be, amelyet a Támogató 2011.10.25-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja magyar és angol nyelvű digitális tananyagok fejlesztése a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának hét tanszékén. Az összesen 14 tananyag (hét magyar, hét angol) a kertészmérnök Msc szak és a multiple degree képzés keretében kerül felhasználásra. A digitális tartalmak az Egyetem e-learning keretrendszerével kompatibilis formában készülnek el.

A kifejlesztendő tananyagok hiánypótlóak, mivel:

  • Angol nyelven is elkészül a külföldi és a nyelvi felkészültségüket erősíteni szándékozó hazai hallgatók számára;
  • A különböző BSc szakon végzettekre, mint heterogén bejövő csoportra fókuszál;
  • Tartalmazza a korszerű kutatási és innovációs eredményeket;
  • Motivációt biztosít az attraktív formai megoldásokkal és az elsajátítást célszerű csoportosítással, szemléltetéssel, feladatsorokkal segíti;
  • Több tantárgy és több szak tananyagát tartalmazza, rugalmasan felhasználható;
  • A gyakorlati és a modern elméleti ismereteket ötvözi, rávilágítva az összefüggésekre is;
  • A hallgatói rétegek széles köre mellett az érdeklődők számára is felhasználható a tankönyvtár.hu közvetítésével.

A projekt megvalósítását több kutatóhely és munkaadó is támogatja, mind a tartalmak kidolgozásának, mind lektorálásának folyamatában. A projekt közvetlen célcsoportját a kertészmérnök szakon tanuló évi legalább 200 diák képezi – számuk a jövőben tovább emelkedhet –, közvetlenül viszont akár többezer szakembert és további érdeklődőt is érinthet a projekt.

A projekt időtartama:

2011. december 1. – 2013. november 30.

A projekt vezetősége:

Szakmai vezető – Zámboriné dr. Németh Éva, tanszékvezető egyetemi tanárnarancs konyv
Projektmenedzser – dr. Horváth Levente, egyetemi adjunktus és dr. Tavaszi-Sárosi Szilvia egyetemi adjunktus
Pénzügyi vezető – Kasza Lászlóné, kontrolling igazgató

A projektben résztvevő tanszékek:

Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
Gyógy- és Aromanövények Tanszék
Gyümölcstermő Növények Tanszék
Matematika és Informatika Tanszék
Műszaki Tanszék
Növénytani Tanszék
Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék

Facebook

kiskep

Hírek/News

Sajtóközlemény

A projekt célja magyar és angol nyelvű digitális tananyagok fejlesztése a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának hét tanszékén. Az összesen 14 tananyag (hét magyar, hét angol) a kertészmérnök Msc szak és a multiple degree képzés keretében kerül felhasználásra. A digitális tartalmak az Egyetem e-learning keretrendszerével kompatibilis formában készülnek el.

Bővebben

Sikeres pályázat

A projekt célja magyar és angol nyelvű digitális tananyagok fejlesztése a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának hét tanszékén. Az összesen 14 tananyag (hét magyar, hét angol) a kertészmérnök Msc szak és a multiple degree képzés keretében kerül felhasználásra. A digitális tartalmak az Egyetem e-learning keretrendszerével kompatibilis formában készülnek el.

A tananyagok az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával készülnek.

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0028

Félidő

A pályázat felidejére elkészültek a lektorált tananyagok, amelyek feltöltése folyamatban van. 

 

uszt logoTÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0028

Utolsó frissítés: 2014 11. 13.